SEZNAM SPREJETIH OTROK

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM VPISA
1.         B-33 20 0 6 2 0 0 2 0 0 0 30 1.9.2024
2.         B-7 20 0 2 1 0 3 2 0 0 0 28 1.9.2024
3.         C-4 20 0 4 2 0 0 2 0 0 0 28 1.9.2024
4.         D-34 20 0 6 2 0 0 2 0 0 0 30 1.9.2024
5.         D-5 20 0 4 2 0 0 2 0 0 0 28 1.9.2024
6.         D-24 0 0 6 1 0 0 2 0 0 0 9 1.9.2024
7.         E-23 20 0 4 1 0 0 2 5 0 0 32 1.9.2024
8.         E-8 0 5 4 1 0 0 2 0 0 0 12 1.9.2024
9.         E-15 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2024
10.      E-16 20 0 6 2 2 0 2 0 0 0 32 1.9.2024
11.      E-28 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2024
12.      E-14 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1.9.2024
13.      E-13 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2024
14.      E-12 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2024
15.      E-20 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 10 1.9.2024
16.      E-26 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2024
17.      E-10 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1.9.2024
18.      E-18 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1.9.2024
19.      E-17 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 1.9.2024
20.      E-6 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 1.9.2024
21.      E-30 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8 1.9.2024
22.                               
23.                               

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:

K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom

K2: Zaposlenost enega od staršev

K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)

K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)

K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok

K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)

K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert

K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo

Dostopnost