Cene programov

SKLEP O DOLOČITVI CEN VZGOJNO – VARSTVENIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTRUPERT

Cene dnevnega programa od 1. 9. 2023 dalje:

  • za oddelek prvega starostnega obdobja 614,77 EUR mesečno na otroka,
  • za kombiniranega oddelek 525,59 EUR mesečno na otroka,
  • za oddelek drugega starostnega obdobja 479,72 EUR mesečno na otroka.

Cene dnevnega varstva za prisotnost nad 9 ur dnevno:

  • ena (1) zamudna ura bivanja v vrtcu znotraj poslovnega časa: 7,30 EUR (zamuda do 30 minut se obračuna v višini 3,65 EUR),
  • ena (1) zamudna ura bivanja v vrtcu po preteku poslovnega časa: 9,30 EUR.

 

Dostopnost