Objavljen je seznam otrok, ki so v evidenci.

Ko bodo izpolnili 11. mesecev, ki je pogoj za vključitev v vrtec, jih bomo premestili na čakalno listo.

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM ŽELJENEGA VPISA
                           
                           
1 E-25 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 17.11.2024
2 E-9 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 22.11.2024
3 E-22 20 0 4 1 0 0 0 0 0 0 25 23.11.2024
4 E-21 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 30.11.2024
5 F-19 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 3.12.2024
6 F-31 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8 1.1.2025

LEGENDA:

K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom

K2: Zaposlenost enega od staršev

K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)

K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)

K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok

K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)

K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert

K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo

Dostopnost