V mesecu januarju smo v skupini Žabice spoznavali in brali zgodbico Zelo lačna gosenica (E. Carle). Otroci so jo z zanimanjem poslušali. Zgodbo smo obnavljali na različne načine. Z lutkovno predstavo s senčnimi lutkami, igrano zgodbo z lutkami in ob slikah. Skozi zgodbo smo spoznavali različne vrste hrane (sadje, zelenjava in drugo hrano).  Velik poudarek smo dajali na igro vlog- kuhinja, ter kotiček z dojenčki.  Pripravljali smo in kuhali različne jedi za našo gosenico ter oblačili sebe in dojenčke z oblačili.

Ob pomoči zgodbice Zelo lačna gosenica pa smo začeli spoznavati skozi igro tudi osnovne barve. Spoznali smo rdečo, zeleno in modro barvo. Razvrščali smo vozila glede na določeno barvo in iskali različne predmete po igralnici.

Dopoldan smo namenili igri z igračami določene barve (rdeča vozila in rdeče žoge,…)

Vsakodnevno smo brali tudi druge zgodbe na temo barve in tako določili s katero barvo se bomo igrali.

Likovno smo izdelali gosenice, kjer nam krasijo našo garderobo, barvali pa smo tudi tulce z rdečo in zeleno temparo, kjer smo se potem  z njimi igrali in sestavljali gosenico. Barvali smo tudi sadje, ki jih je pojedla naša gosenica z določeno barvo.

 Tudi namizne igre so bile usmerjane spoznavanju barve.

Ob ponedeljkih, ko imamo namenjeno gibalnemu dopoldnevu smo se gibali kot gosenice ter metulji in  izdelovali različne poligone. Poudarek smo dajali tudi na poslušno koncentracijo.

V tem mesecu nas je razveselil tudi sneg in ker smo ga bili zelo veseli smo si ga prinesli kar v igralnico, kjer smo se z njim igrali na več načinov, vse dokler nam ni nastala voda.

Veliko smo prepevali pesmice o gosenici, metuljčku in zimske pesmi.

Dostopnost